diumenge, 30 de setembre de 2012

MENÈS, Martine (2012): L'enfant et le savoir. D'ou vient le désir d'appendre?Rarement le problème de l’échec scolaire est pris d’où il naît : de ce qui chez
l’enfant rend l’apprentissage possible – son désir de savoir. Martine Menès nous
explique comment apparaît et s’entretient le désir d’apprendre. Car il a une
histoire, qui accompagne les grandes étapes du développement psychique de
l’enfant. Et si l’instabilité, l’inhibition, l’angoisse, viennent le troubler quand
l’enfant veut mettre à l’oeuvre le comportement et les compétences
indispensables à l’étude, c’est souvent que le cours de cette histoire a été
contrarié. Le besoin de dépendance infantile autant que la difficulté à accepter
les limites peuvent empêcher d’accéder aux rencontres avec les règles, avec les
manques, avec la solitude, qui sont les contraintes naturelles de l’apprentissage.
Les aléas du parcours d’un enfant, ses interactions avec l’environnement, ses
rencontres avec l’imperfection ordinaire des adultes qu’il croyait tout-puissants,
influent autant sur son développement affectif que sur son fonctionnement
intellectuel.
Au moment où la pédagogie se replie sur elle-même en cherchant à tout
expliquer par des connaissances insuffisantes, quand ce n’est pas par les
défaillances organiques ou génétiques, Martine Menès ouvre des pistes
particulièrement intéressantes pour relancer la réflexion sur l’aide qui doit être
proposée à ceux qui acceptent mal de recevoir des autres – car apprendre, c’est
aussi, et peut-être d’abord cela.

Martine Menès est psychanalyste à Paris et a été longtemps psychothérapeute en
Centre médico-psycho-pédagogique. Elle a contribué à différents ouvrages, et
elle est l’auteur de Un trauma bénéfique : la « névrose infantile » (Éditions du
champ lacanien, 2006).

L’Enfant et le Savoir
D’où vient le désir d’apprendre ?
Prix : 18 euros
ISBN : 978-2-02-096012-0
ÉDITIONS DU SEUIL
PARUTION LE 6 SEPTEMBRE 2012

divendres, 28 de setembre de 2012

PLA D'ATENCIÓ INTEGRAL DEL TEA A CATALUNYA

Es tracta de la versió que ara es proposa com a definitiva del Document sobre l'atenció a l'autisme a Catalunya, tot i que està pendent de certes correccions i encara no és la versió 'oficial', que es penjarà als webs dels diversos departaments. Es pot consultar o descarregar clicant aquí: Pla d'Atenció Integral.gencat-2012XIV JORNADA DE L'ACAP: "AUTISME I ATENCIÓ PRECOÇ"


LLOC I DATA: 23 de novembre de 2012, a la Casa del Mar de Barcelona

El proper 23 de novembre tindrà lloc, a Barcelona, la XIV Jornada de l’ACAP i, un any més, us convidem amb antelació a reservar aquesta data en les vostres agendes.

Hem triat un tema que va a l’encontre d’esdeveniments molt recents: en primer lloc, la signatura per part dels Consellers de Salut, Ensenyament i Benestar Social, del “Pla d’atenció integral a les persones amb trastorns de l’espectre autista (TEA)”, elaborat pel Grup de treball constituït a instàncies del Parlament.
L’autisme segueix, dons, molt present en el nostre horitzó clínic, assistencial i polític, i hem pensat que la Jornada de l’ACAP se’n havia de fer reso i contribuir-hi, aportant informació, reflexió i debat.

Us presentem, a continuació, un avenç del programa de la Jornada:

* Després de l’apertura, amb presència d’un representant del Departament de Benestar social, donarem pas a la conferència inaugural, per la qual hem convidat a Jean-Claude Maleval, professor a la Universitat de Rennes, i reconegut expert en el tema de l’autisme. Dedicarem gairebé dues hores a escoltar la conferència i a debatre al voltant de les moltes qüestions que, sens dubte, se’ns plantejaran.
* La segona part del matí la dedicarem a una Taula en la que tractarem el tema de les Unitats Funcionals. Com molts de vosaltres sabeu, es tracta d’un projecte de constitució de taules de coordinació dels diversos equips i xarxes d’atenció a la població infanto-juvenil, que vol continuar i millorar iniciatives anteriors (CTIC, Taules locals, etc.).

La novetat ve donada pel fet que les Unitats Funcionals començaran a existir el curs 2012-13, i en aplicació d’un dels punts del esmentat “Pla d’atenció integral a les persones amb trastorns de l’espectre autista (TEA)”. Es constituiran sis Unitats Funcionals, amb la finalitat d’avaluar el seu treball i fer-les extensives després al conjunt del territori i a la coordinació de l’atenció a altres patologies o trastorns del desenvolupament.

Pensem que és un tema de gran importància i comptarem amb la presència d’interlocutors qualificats dels tres Departaments concernits (Benestar Social, Ensenyament i Salut), per saber-ne més d’aquesta iniciativa i dels criteris amb els que s’haurà regulat el seu funcionament.

* Dedicarem la tarda a una única Taula, centrada en les modalitats d’atenció a l’autisme en l’àmbit de l’atenció precoç. Volem tenir ocasió d’escoltar, al llarg de gairebé tres hores i de manera successiva, presentacions que mostrin la riquesa i la complexitat de l’atenció a l’autisme per part de la xarxa d’atenció precoç i dels seus professionals. Esteu convidats a fer-nos arribar les vostres propostes per aquesta Taula, que suposem nombroses i diverses.
* Per acabar –i per gentilesa de la productora Teidees- projectarem el documental “Unes altres veus. Una mirada diferent sobre l’autisme”. Dirigit per Iván Ruiz, col·lega del CDIAP Apinas, es tracta d’un excel·lent document audiovisual, que no estarà de moment disponible pel públic general i del que en podeu fer un tast a la següent adreça: http://unesaltresveus.teidees.com/

En aquesta ocasió, hem pensat en complementar la Jornada de l’ACAP amb una Jornada clínica, que tindrà lloc al dia següent, 24 de novembre, de 9h a 14h. Aprofitarem la presència a Barcelona de Jean-Claude Maleval per tal de fer un treball clínic, en base a textos enviats amb antelació. Us convidem també a fer-nos arribar quan abans les vostres propostes en aquest sentit.

La inscripció a la Jornada de l’ACAP i a la Jornada clínica es podran fer per separat o bé conjuntament, segons condicions i preus que us farem després de l’estiu, quan disposem del programa complet.
Quedem, com sempre, a la vostra disposició per a qualsevol consulta o aclariment que desitgéssiu.

Josep Mª Panés
President de l’ACAP
Barcelona, 24 de juliol de 2012

CURS D'ACCEP SOBRE AUTISME 2012-2013DE L'AUTISME ALS "TRASTORNS GENERALITZATS DEL
DESENVOLUPAMENT, DE L'ESPECTRE AUTISTA”
HISTÒRIA I ACTUALITZACIÓ DES DE LA PSICOANÀLISI.

La preocupació per l’autisme es reactualitza de tant en tant, i una de les raons que acostumen a centrar el debat, és l’intent de recusació de la psicoanàlisi com a instrument per a la cura fonamentada principalment en una doble posició de partida: En primer lloc, l’autisme no és cap malaltia o trastorn mental, sinó que té una causa en el cos -o bé es tracta d’un accident genètic, potser té els seus orígens en els efectes d’una vacuna, o en la presència de mercuri en l’alimentació, o en un desequilibri hormonal degut al gluten, …- de manera que la intervenció del psicoanalista no té cap sentit; i en segon lloc, la influència de la psicoanàlisi ha sigut més negativa que positiva perquè ha culpabilitzat els pares. 

L’estudi de l’autisme des de l’origen de la seva descripció fins la clínica practicada pels analistes al llarg
de la història, ens sembla una bona manera per desmuntar aquests “prejudicis”. Per això proposem aquest
curs dividit en tres blocs històrics, un quart dedicat a la lectura del que “diuen” els propis autistes adults,
i una Jornada de cloenda relativa a l’estat actual de la investigació en psicoanàlisi i al treball que els
psicoanalistes realitzen en aquest camp.

La vocació del curs és eminentment clínica: a l’estudi dels casos anunciats en cada bloc, cladrà afegir els
fragments clínics que cada docent pugui aportar de la seva pròpia experiència.
Encara que la Jornada formarà part del curs, la seva organització està prevista en col·laboració amb altres
institucions analítiques i amb un abast a nivell espanyol.

Dia i horari Lloc Coordinació
Dilluns, de 19:30 a 21:30 ACCEP: Aribau 127, ppal-1a. Barcelona Xavier Campamà,
Ramon Miralpeix

Blocs , Dates i Docent:

1: Els orígens: Kanner i Asperger; M Klein i el cas Dick
22-10-12; 05-11-12; 26-11-12 Xavier Campamà

2: Malher, Tustin i Bettelheim i el cas Jey
17-12-12; 21-01-13; 04-02-13 Rut Sonnabend

3: Dolto, Mannoni i R. i R Lefort i el cas Marie-Françoise
18-02-13; 04-03-13; 18-03-13 Clotilde Pascual

4: El que ensenyen els autistes adults. T Grandin, D Tammet,
B Sellin i D Williams
08-04-13; 22-04-13; 06-05-13 Ramon Miralpeix

Jornada
Dates: 7 i 8 de juny 2013
(Tot i que el programa és encara en construcció, comptem ja amb la presència
confirmada de Bernard Nominé)
INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ: WWW.ACCEP.ORG
ACCEP CURS 2012-2013