dijous, 1 de desembre de 2011

"El nen autista dins l'aula"

 Clínica i educació

 Grup d’investigació del malestar individual i social en

 el camp de l’educació

 En aquesta sessió intentarem explicar el treball que fem dins d’una  
 Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE), com treballem el día
 a día amb aquesta tipología de nens, quines estratègies utilizem i
 com podem anar compaginant les seves necessitats amb la vida
 escolar.

                                     Exposan: 

Ana Belén Muñozmestra i psicopedagoga de l’USEE de l’escola
                                      Joan XXIII de l’Hospitalet
Layla Pajuelo,        mestra i psicopedagoga de l’USEE de l’escola
                                      Joan XXIII de l’Hospitalet

             
dijous15 decembre 2011, 21:00 h
LlocAula IPB, C/Copérnico 13, baixos, Barcelona
Telf.  93 417 2552   www.ipb.cat  Activitat oberta i gratuita